5 වතාවක් ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ඊ පොර මුද්ද කැඩුවා

>

#2 ට්‍රිපල් එච් විසින් පතොක් ජැක්ව ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ඊ මුද්ද හරහා දමයි

පතොක් ජැක් එදිරිව ත්‍රිත්ව එච් සෛල තුළ නිරය තුළ

පතොක් ජැක් එදිරිව ත්‍රිත්ව එච් සෛල තුළ නිරය තුළ

2000 දී ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ඊ නො වේ අවුට් පේ-පර්-බැලීම් ඉසව්වෙන් අප දුටු අපූරු ඇදහිය නොහැකි අපායක් නිරයේ සිදු විය. ත්‍රිත්ව එච් සහ පතොක් ජැක් අතර වෛරයක් මධ්‍යයේ සාතන්ගේ සිරගෙදරදී සුපිරි තරු දෙදෙනා ගැටෙන අයුරු දක්නට ලැබුණි.

2000 දී නෝ අවු අවුට් හි ත්‍රිත්ව එච් සහ පතොක් ජැක් අතර කොතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ නිරයක් තිබේද යන්න මට අමතක විය

ඔවුන් කිව්වේ මොන වගේ කතාවක්ද pic.twitter.com/spUE8ywEXc

- කීගන් දිමිත්‍රිජෙවික් 🇨🇦 (@කීගන්ආර්ඩබ්ලිව්) 2021 ජූනි 15

තරඟයේ ඉතාමත් සුවිශේෂී අවස්ථාවකදී, ත්‍රිත්ව එච් සහ පතොක් ජැක් කුටියේ මුදුනේ සිටි අතර දැවෙන කටු කම්බි පිත්තක් දැල්වෙමින් තිබුණි. පතොක්, ත්‍රිත්ව එච් පයිල්ටයිවර් සඳහා සවි කළ අතර, ත්‍රිත්ව එච් සඳහා පතොක් ඔහුගේ හිස මතට පෙරළුවේය. මෙය පතොක් ජැක් සෛල ව්‍යුහයේ මුදුන හරහා කඩා වැටී මුදු කැන්වසය හරහා කඩා වැටුණි.

එය මීට වසර කිහිපයකට පෙර පැවති අණ්ඩර්ටේකර් එදිරිව මික් ෆෝලීස් හෙල් ඉන් ද සෙල් තරඟයක සෙවනැල්ල වූ අතර එයට සාහසිකත්වය සහ භයානක ස්ථාන ඇතුළත් විය. 2000 දශකයේ මුල් භාගයේදී ත්‍රිත්ව එච්/පතොක් ජැක් තරඟය හරහා කථා කරන ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ඊ ජාලය පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටයක් නැරඹිය හැකිය.

එම්ඩබ්ලිව්ඒ හි දවසේ තරඟය, ත්‍රිත්ව එච් එදිරිව පතොක් ජැක්, සෛලයකින් 2000 අපායෙන් ඉවත් නොවේ. #wwf #හහ් #ත්රිත්ව #ක්‍රීඩාව #මික්ෆෝලි #පතොක් ජැක් #හයික් #මෑත කාලීනව @ට්‍රිපල් එච් pic.twitter.com/IktyORXgZC

- MWA පොඩ්කාස්ට් ජාලය (@MWAWORLD) 5 ජූලි 2020
කලින් හතර පස්ඊළඟ

ජනප්රිය තනතුරු