5 ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ඊ ඩීවීඩී ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ඊ ජාලයේදී ඔබට නොපෙනේ

>

#4 WCW සහ සඳුදා රාත්‍රී යුද්ධ වල නැගීම සහ වැටීම

දෙක

එකකට දෙකක්

සෑම දෙයකටම තම කාන්තාවට දොස් පවරන මිනිසා

මෙම ප්‍රවේශය සමඟ එකක් සඳහා දෙකක්. 2003 අවසානයේදී, ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ඊ සඳුදා නයිට් වෝර්ස් වලදී දැඩි ලෙස ජනප්‍රිය වූ ඩීවීඩී එකක් නිකුත් කළේය. ඩීවීඩී තැටිය බලාපොරොත්තු සුන් වූ අතර එය එක් තැටියක් පමණක් වූ අතර හොඳ කරුණු කිහිපයක් ආවරණය වුවද එය කෙටි බවක් දැනුණි.

2009 දී WWE විසින් The Rise & Fall of WCW සමඟ තවත් වර්‍ගයක් ලබා ගත් අතර, මෙම සංස්කරණය 2004 වසරේ සිට ECW ඩීවීඩී හි අතිශය සාර්‍ථක නැගීම සහ වැටීම තුළින් ප්‍රබෝධමත් විය. බලාපොරොත්තු ඉටු කිරීමට ද අසමත් වේ.

මේ දෙකම එකම අඩුපාඩුවක් දරයි. ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ඊ ඉතා පක්ෂග්‍රාහී වෙමින් සිටි අතර, ප්‍රධාන වශයෙන් ඩබ්ලිව්සීඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ඊ ව්‍යාපාරයෙන් ඉවත් කිරීම ගැන පමණක් සැලකිලිමත් වූ යක්ෂයා ලෙස හංවඩු ගැසී ය. ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ඊ විසින් එය ඕනෑවට වඩා අවධාරණය කළ බවට සත්‍යයක් තිබියදීත්, ඔවුන් මෙතෙක් සැලකිලිමත් වූ එකම දෙය එය බව පෙනේ.

අතිශයින් දියුණු වූ සඳුදා නයිට් වෝර් ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ඊ නෙට්වර්ක් මාලාව හේතුවෙන් ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ඊ නෙට්වර්ක් හි මෙම චරිතාපදාන දෙකෙන් එකක්වත් ඔබට කිසි දිනෙක සොයාගත නොහැක. එයද තරමක් පක්ෂග්‍රාහී ලෙස පැමිණියද, එය තවමත් ඉහත සඳහන් ඩීවීඩී වල පක්ෂග්‍රාහී නිරූපණය සමඟ සැසඳෙන්නේ නැත.කලින් 2/5 ඊළඟ

ජනප්රිය තනතුරු